Panasonic NI-100DX 240 V Cordless Seterika tanpa kord (White)